توزیع مستقیم شیره انگور سیاه

شیره انگور ،یکی از مشتقات گرفته شده از انگور است که طی فرایندی بهداشتی ،از آب انگور به دست می آید و بسیار پر خاصیت است. میزان آهن بالا و قابل جذب موجود در این ... ادامه مطلب